کد خبر: 99113

تاریخ انتشار: 2021/04/29 - 12:11

پیام تبریک جانباز حسین علی نژاد تیله نویی رئیس اداره گاز شهرستان نکا به مناسبت ۹ اردیبهشت ماه روز شورا

تیتر3:متن پیام بسم الله الرحمن الرحیم و امرهم شورا بینهم مشارکت و الگوی تفکر جمعی، منبعث از قرآن کریم از جمله خواسته‌های اساسی مردم ایران در طول بیش ...

تیتر3:متن پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

و امرهم شورا بینهم

مشارکت و الگوی تفکر جمعی، منبعث از قرآن کریم از جمله خواسته‌های اساسی مردم ایران در طول بیش از  یکصد سال مبارزه با استبداد و استعمار بوده که در اصول ششم، هفتم و یکصد تا یکصدوششم قانون اساسی تبلور یافته است و بر اساس این اصول مترقی، شوراها از ارکان مهم تصمیم گیری و نظارت به شمار می روند.

حضور و فعالیت پنج دوره شورای اسلامی، نشان داده است که می تواند در مسیر تعالی و توسعه شهری و روستایی گام های مهمی بردارد.

اگرچه در مسیر تکامل این نهاد ارزشمند، آسیب ها و خطاهایی وجود داشته، اما باور نهادها و بخش های مختلف به این نهاد و تلاش در زدودن آسیب ها می‌تواند ما را در رسیدن به جامعه مدنی مطلوب و توسعه پایدار رهنمون سازد.

سالروز تأسیس نهاد شورای اسلامی را به همه اعضای شوراهای اسلامی کشور و به ویژه شوراهای شهرستان نکا تبریک می گویم و امیدوارم اکنون که در آستانه انتخابات ششمین دوره شوراها هستیم، با حضور سلایق مختلف و فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری مردم، شاهد عمران و آبادانی هر چه بیشتر این مرز و بوم باشیم.

حسین علی نژاد تیله نویی رئیس اداره گاز شهرستان نکا

دیدگاه بسته شده است.

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو