کد خبر: 97704

تاریخ انتشار: 2021/03/24 - 11:35

درباره استقبال مجدد از کاندیداتوری شورای شهرهای مازندران

پای چه چیزی در میان است؟

اختصاصی تیتر 3/ سرویس سیاسی: شورای شهر پنجم از همان ابتدای شروع کارش در مازندران با سروصداهای بسیاری همراه بود و دومینوی عزل شهرداران و ...

اختصاصی تیتر 3/ سرویس سیاسی: شورای شهر پنجم از همان ابتدای شروع کارش در مازندران با سروصداهای بسیاری همراه بود و دومینوی عزل شهرداران و دستگیری اعضای شورای شهر از همان موقع آغاز گردید و ورود اعضای علی البدل و خروج ار اهضای منتخب از شورا مکرر انجام شد. شورای پنجم به نوعی جورکش ادوار قبلی شورای شهر نیز شد و بایستی چالش های بنیادی ساخته شده از دوره قبل را رفع کرده و یا پاسخ می داد. نکته حائز اهمیت افشاگری های گسترده از فسادهای مالی و اداری برخی شهرداران و شوراهای مختلف بود که پای بسیاری از این تخلفات به رسانه های معاند نیز کشیده شد و برای اولین بار شهرهای بزرگ استان با تجربه های مغرورانه در مدیریت شهری سرافکنده شده و از اعتبار و اعتماد عمومی خارج شدند.

انتظار می رفت با روند به وجود آمده و دافعه ی شدید مردمی در این خصوص استقبال از کاندیداتوری شورای شهر ششم کمرنگ  شده و یا حداقل با توجه به ایجاد بستر مجازی ثبت نام ظهور و حضور کم سرو صداتری را در فرمانداری ها شاهد باشیم. اما  علی رغم افت شدید کیفیت کاندیداتوری میزان و کمیت آن  چمدان تغییری نداشته و هنوز هم عده ای معتقدند می توانند اعتبار این شهر را برگردانده و در جهت ارتثا و توسعه مندی آن گام بردارند.

تعداد بیش از دو هزار ثبت نام کننده نشان میدهد اغواگری درخصوص کرسی های پارلمان شهری بسیاری را به پای مسط ثبت نام کاندیداتوری کشانده است. اما براستی پای چه چیزی در میان است که هنوز هم عده ای بدون درنظرگرفتن تناسب علمی و مدیریتی خود و شرایط مندرج در قانون شورای شهرها و با احتمال عدم احراز صلاحیت شدن پای در این راه نهاده اند؟

در فرایند انتخاباتی و حضور دلالان انتخاباتی و بده و بستان های مالی گسترده در آن و همچنین برخی امتیازگیری های سیاسی و اجتماعی در این راستا موجب می شود که داغ ننگ کاندیداتوری در شرایطی که یک شهر خسته از اغتماد به افراد نناصالح است رنگ باخته و برخی با شغار تغییر وضع موجود مدعی حضور جدی در انتخابات شورای شهر مازندران باشند. از سوی دیگر حذف برخی سیاسیون ذی نفوذ و افراد مطرح در شورای شهرهای سابق و عدم ورود افراد منتسب به شورای شهرها و شهرداری های قبلی نشان از ایجاد امیدواری در افراد ناشناخته تر جهت رای آوری شده است.

حضور فعال افارد در عرضه کاندیداتوری و همچنین همنوایی عامه مردم با این موضوغ گرچه باعث پررونق شدن تنور انتخابات می شود اما آیا براستی آسیب شناسی از رزومه ی ثبت نام کنندگان می تواند مبرهن این موضوع باشد؟ به نظر می رشد روال ثبت نام رد شورای شهر نیازمند فیلترینگ جدی تر و قوانین موثری در جهت بالابردن کیغیت شورای شهرها می باشد.

دیدگاه بسته شده است.

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو