کد خبر: 99575

تاریخ انتشار: 2021/05/12 - 12:17

ساری در انتظار پاگشا شدن زنان به کرسی های پارلمان شهری

اختصاصی تیتر3:آنچه می تواند موجبات توسعه ی یک جامعه را فراهم ساخته و در جهت رسیدن به توسعه ی پایدار آن ضمانت اجرا دهد، رشد ...

اختصاصی تیتر3:آنچه می تواند موجبات توسعه ی یک جامعه را فراهم ساخته و در جهت رسیدن به توسعه ی پایدار آن ضمانت اجرا دهد، رشد متوازن کلیه ارکان آن جامعه در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتمای، سیاسی و اقتصادی است. شکاف جنسیتی یکی از چالش های پیش روی کشورهای جهان سوم در رسیدن به توسعه ی پایدار است .  

با بررسی چهار شاخص مشارکت اقتصادی، امکانات آموزشی، بهداشت و توانمندسازی سیاسی  می توان به یک برآیند عددی در چشم انداز توسعه ی پایدار دست یافت .آمارهای به دست آمده نشان می دهد گرچه وضعیت ایران در دو شاخص امکانات آموزشی و بهداشت امیدوار کننده و رو رو به رشد است اما رتبه کلی ایران در میان 153 کشور رتبه ۱۴۸ است و حتی در کشور‌های منطقه و شمال افریقا رتبه ۱۶ از ۱۹ کشور را دارد. محققان معتقدند برای نزدیک شدن به صدر جدول و کاهش شکاف جنسیتی در ایران باید روی دو شاخص مشارکت اقتصادی و توانمندسازی سیاسی متمرکز شویم.

در طی سال های پس از انقلاب با ورود بیشتر زنان به عرصه فراگیری علم و دانش و فراهم آمدن شرایط تحصیلی برابر، سطح سواد و تحصیلات زنان هم تراز با مردان رشد یافت، در جایی که جمعیت زنان نیمی از کل جمعیت کشور را تشکیل می دهد این توفیق باعث مسرت است. اما براستی سهم زنان در حوزه های سیاسی و مدیریتی همچنین مدیریت اقتصادی و تولیدی چقدر بوده است؟ در این میان و در جهت بررسی دو شاخص مشارکت اقتصادی و توانمندسازی سیاسی نتایج حاصله نشان از این دارد که سهم زنان از بازار کار ایران حدود ۱۶ درصد است و ۲۵۷ سال نیاز داریم تا سطح دستمزد زنان با مردان برابری کند. از میان ۳۳ هزار دهیار تنها ۲۵۰۰ تن زن هستند حدود هفت درصد و از میان ۱۳۰۰ شهردار تنها ۱۰ تن زن هستند. از میان ۱۰۹ هزار عضو شورا در شهر و روستا تنها ۲۸۰۰ تن زن هستند .

این آمارها نشان می دهد زنان چندان فرصت بروز و ظهور در عرصه های سیاسی و اقتصادی را نیافتند و این پتانسیل بالقوه جهت بالفعل درآمدن در عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دست یاری گر نداشته است و از سویی دیگر پذیرش جنسیتی برآمده از سنت های مردسالارانه، این مطالبه گری مهم را در بانوان کمرنگ کرده است.

شورای اسلامی شهرها یکی از فرصت های طلایی در افزایش سرانه ی مشارکت سیاسی زنان است که هم در خواستگاه مشارکت در رای دهی و هم در حضور فعال کاندیداتوری می تواند موجبات رشد توانمندی سیاسی کشور را سبب شود.

در طی سالیان اخیر در سطح استان مازندران، تعدادی از بانوان توانستند با حضور در صحن شوراهای اسلامی میزان تواتمندی زنان در این خصوص را به رخ بکشند گرچه همین حضور اندک دچار برخی نواقص و ضعف ها هم شد. اما نقش بی بدیل زنان در تصمیم گیری های شورا را نمی توان  کتمان کرد.

ساری از جمله مراکز استانی است که پس از یک دوره حضور ناموفق زنان در صحن پارلمان شهری دیگر رنگ عضو بانو را به خود ندیده است و این شورا سالیان سال با عملکردی مردانه و در بیشتر مواقع بدون رویکرد مطالبه گرایانه در خصوص نیازهای زنان ادامه حیات یافت. آنچه مسلم است نقش زنان در تبیین درست، تعیین هوشمندانه و تصمیم گیری های عادلانه ی حوزه مدیریت شهری با اهمیت است و انتظار می رود با جنبش زنانه ای که در انتخابات دوره اخیر انتخابات مجلس شورای اسلامی در ساری شکل گرفت و برای اولین بار یک زن در رقابتی تنگاتنگ با لابی های قدرت و سیاستمداران مرد حاضر در عرصه انتخابات خود را تا ورودی ساختمان  بهارستان هم رساند، در شورای شهر ششم زنان مرکز استان حداقل یک نماینده در این پارلمان داشته باشند.

دیدگاه بسته شده است.

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو