کد خبر: 99170

تاریخ انتشار: 2021/05/01 - 11:32

ترمیم فضای شورای شهر ساری نیاز به همدلی دارد

اختصاصی تیتر3:مدیریت شهری در هیچ زمانی عاری از نقد نبوده است و در ادوار مختلف به صورت کم یا زیاد عملکرد و برآیند مدیریت شهری ...

اختصاصی تیتر3:مدیریت شهری در هیچ زمانی عاری از نقد نبوده است و در ادوار مختلف به صورت کم یا زیاد عملکرد و برآیند مدیریت شهری در تیررس نگاه منتقدان قرار داشته است اما اساسا نقد نمی تواند نشان دهنده ضعف صددرصد یک جریان مدیریتی باشد و این رویکرد آسیب شناسانه در هر ساختار اداری و اجرایی وجود دارد  در نتیجه نمی توان با تکیه بر ضعف های ادوار مختلف شورای شهر ساری آن را به کلی رد و از بستر مدیریت شهری حذف نمود.  بلکه باید با ایجاد سازوکاری قوی و ایجاد بستری همدلانه در جهت برون رفت از مشکلات فعلی گام برداشت.  در شرایط کنونی لزوم افرادی که در کارنامه مدیریتی خود خوشنام و دارای پتانسیل مدیریتی هستند می تواند به این هدف جامه عمل بپوشاند.

ساری در طی سالیان مختلف علی رغم پستی و بلندی های مدیریتی همچنان بر مدار ارتقای رشد ساختاری قرار داشته است و باتوجه به مهم بودن این شهر به جهت مرکزیت استان مورد توجه ای چون مرکز مازندران،نیازمند داشتن شورای شهری در اندازه ی نام و قامت شهری خود است لذا حضور افرادی متخصص و متعهد در حوزه های مختلف با دایره ارتباطاتی قوی و ذی نفوذ در سطوح  تصمیم گیری کلان و میانی با قدرت چانه زنی در جذب و تخصیص اعتبارات می تواند این مهم را محقق سازند.

وجهه و اعتبار قانونی شورا هرگز نباید به سبب برخی موارد دستمایه مخالفان توسعه و ارتقا شهری قرار گیرد و با ایجاد روحیه تعاملی و مشورت پذیر ضمن حراست از کیان و قداست شورا و برخورد صریح و قاطع با اعضای قانون گریز باید در جهت اقدامات مثبت توسعه شهری گام برداشت.

محمدرضا متولیان

کارشناس ارشد مسائل شهری و اجتماعی

دیدگاه بسته شده است.

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو