کد خبر: 96863

تاریخ انتشار: 2021/03/04 - 10:15

رئیس مجمع نمایندگان مازندران:

کارخانجات دخانیات مازندران با ۱۰ درصد ظرفیت کار می کنند

تیتر3:رئیس مجمع نمایندگان مازندران و نایب رئیس اول هیئت رئیسه تحقیق وتفحص از شرکت دخانیات ایران گفت: کارخانجات دخانیات در سورک مازندران با کمتر از ...

تیتر3:رئیس مجمع نمایندگان مازندران و نایب رئیس اول هیئت رئیسه تحقیق وتفحص از شرکت دخانیات ایران گفت: کارخانجات دخانیات در سورک مازندران با کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت کار می کنند.

منصورعلی زارعی یکی از وظایف مجلس را تحقیق وتفحص از دستگاه‌ها وسازمان ها بیان کرد و گفت: یکی از ابزارهای نظارت، تحقیق وتفحص در کنار تذکر، استیضاح وغیره به شمار می‌رود.

وی بابیان اینکه گزارش‌ها و تخلفاتی از دستگاه‌ها منجر به تحقیق وتفحص می‌شود، گفت: اگر تحقیق وتفحص درباره موضوع خاصی رأی بیاورد در کمیسیون مربوطه مطرح ورسیدگی می‌شود.

وی با اظهار اینکه برای تحقیق وتفحص از شرکت دخانیات ایران ۱۵ نفر از نمایندگان شرکت دارند که چهار نفر به عنوان اعضای اصلی هیئت رئیسه معرفی شدند، افزود: من به عنوان نایب رئیس اول هیئت رئیسه فعالیت می‌کنم.

زارعی مصرف توتون ودخانیات را در کشور بالا دانست و گفت: متأسفانه بخش زیادی از نیازها توسط واردات از دیگر کشورها تأمین می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران گفت: در سالهای نه چندان دور، دخانیات در ایران وضعیت خوبی داشت و بیش از ۱۰ هزار پرسنل در آن مشغول کار بودند که اکنون شمار آن به نصف تقلیل یافته است.

وی گفت: زمانی کشاورزان برای کشت توتون و تولیدات داخلی ترغیب شدند ولی در ۱۰ سال اخیر نگاه‌ها به سمت واردات سوق پیدا کرد و بیش از ۸۰ درصد نیازها از کشورهای دیگر وارد می‌شود.

زارعی با بیان اینکه بسیاری از تولیدات توتون در انبارهای وجود دارد، گفت: در سال‌های گذشته صنایع متعددی برای تبدیل وفرآوری دخانیات داشتیم که این صنایع در حال حاضر تعطیلی هستند و کارخانجات دخانیات در سورک با ۱۰ درصد ظرفیت هم کار نمی‌کنند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه توتون و دخانیات نیاز کشور است، افزود: هرچند تحقیق وتفحص به معنای خطا و وجود تخلف در دستگاه نیست.

نماینده مردم ساری ومیاندرود در مجلس یادآور شد: در تحقیق وبررسی از دخانیات مسائل مربوط به تولیدات توتون، صادرات، واردات، مسائل و حساب‌های مالی، وضعیت مدیریتی و غیره بررسی می‌شود./مهر

دیدگاه بسته شده است.

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو