کد خبر: 94053

تاریخ انتشار: 2021/01/13 - 10:55

سرپرست شهرداری ساری تاکید کرد:

پیگیری تماس های شهروندان با سامانه ارتباط مردمی 137تا حصول نتیجه

تیتر3:حمیدرضا مرادی سرپرست شهرداری ساری در بازدید از سامانه ارتباط مردمی 137 بر شتاب بیشتر در انعکاس مطالبات شهروندان به شهرداری های مناطق تاکید کرد.حمیدرضا ...

تیتر3:حمیدرضا مرادی سرپرست شهرداری ساری در بازدید از سامانه ارتباط مردمی 137 بر شتاب بیشتر در انعکاس مطالبات شهروندان به شهرداری های مناطق تاکید کرد.حمیدرضا مرادی سرپرست شهرداری مرکز مازندران ضمن بازدید از سامانه ارتباط مردمی 137  ، پاسخگوی تماس های شهروندان نیز بود.سرپرست شهرداری ساری در این بازدید ضمن تاکید بر انعکاس به هنگام و سریع مطالبات شهروندان از طریق سامانه ارتباط مردمی 137 به شهرداری های مناطق، گفت: این سامانه باید پیگیری و رسیدگی به این تماس ها را تا حصول نتیجه انجام دهد.وی افزود: شتاب بیشتر به فعالیت های سامانه 137، رضایتمندی شهروندان را در پی دارد.مرادی ادامه داد:گزارشات هفتگی از عملکرد سامانه ارتباط مردمی 137 به دفتر شهردار ارائه شود .

دیدگاه بسته شده است.

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو