کد خبر: 96755

تاریخ انتشار: 2021/03/03 - 9:45

بازدید از مرکز خدمات اجتماعی شهرداری ساری ویژه ساماندهی متکدیان

تیتر3:تمشیت امور سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری و رئیس گروه دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران از مرکز ساماندهی متکدیان شهرداری مرکز استان ...

تیتر3:تمشیت امور سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری و رئیس گروه دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران از مرکز ساماندهی متکدیان شهرداری مرکز استان بازدید کردند .

وحید قاسمی تمشیت امور سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی و خانم کهنسال رئیس گروه دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران از مرکز ساماندهی متکدیان شهرداری مرکز استان بازدید کردند .

در این بازدید از واحدهای مختلف اقامتی ،اداری و محوطه مرکز بازدید و مراحل اجرای ثبت سامانه متکدیان مورد بررسی قرار گرفت.

دیدگاه بسته شده است.

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو